. Expertise

z e n advocaat is gespecialiseerd in bestuursrecht en grondgebruik. Wij bestrijken daarmee de volgende gebieden:

- aansprakelijkheid
- aanbesteding
- ruimtelijke ordening: bouwvergunning, bestemmingsplan
- erfdienstbaarheden
- erfpacht
- handhaving (bestuursdwang/dwangsom)
- nadeelcompensatie
- onteigening
- verkeersmaatregelen

z e n advocaat deed ervaring op als rechter, advocaat, juridisch adviseur en mediator bij onder meer:

- advocatenkantoren (AKD Prinsen van Wijmen, Nysingh, Loyens & Loeff)
- bedrijven (Genzyme Europe B.V., ProRail)
- rijksoverheid (Rijkswaterstaat, Dienst der Domeinen), provincie, gemeente en waterschap
- rechtbanken (Arnhem, Den Haag, Haarlem)
- Bezwaar- en beroepschriftencommissies provincie Gelderland.